Rasobuild top fino pdf

ホーム フォーラム クリアした人のリスト Rasobuild top fino pdf

 • このトピックは空です。
1件の投稿を表示中 - 1 - 1件目 (全1件中)
 • 投稿者
  投稿
 • #61374 返信
  Saimi
  ゲスト

  .
  .
  Rasobuild top fino pdf >> Download / Leia online Rasobuild top fino pdf
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  Fino Γκρι Eco 3, όπως το Rasobuild® Eco Fino της Εταιρείας Kerakoll . Κατάλληλο για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε λευκό ή γκρι χρώμα . Η απόδοση θα είναι ≈ 1,2 kg/m2 για κάθε mm πάχους.
  00052Rasobuild ® e co t op g ranello c ode: e 622 2014/09 en Preparation Prepare Rasobuild® eco top granello in a clean container, first of all pouring in a quantity of water equal to ap3/proximately 4 of that which will be requiredg. radually add Rasobuild® eco top granello to the container, mixing the paste from the bottom upwards with a low-rev (≈ 400/min) helicoidal agitator. add more
  Preparation Prepare Rasobuild ® Eco Top Fino in a clean container, first of all pouring in a quantity of water equal to approximately ¾ of that which will be required. gradually add Rasobuild ® Eco Top Fino to the container, mixing the paste from the bottom upwards with a low-rev (≈ 400/min) helicoidal agitator. Then add more water until the desired consistency is obtained.
  Buy online on offer at exclusive price: Kerakoll Rasobuild Eco Fino 25kg Smoothing – FAST SHIPPING INCLUDING VAT 5 STAR ASSISTANCE. Skip to content. CUSTOMER CARE: (+39) 045 995126 | [email protected] Login / Register ; CUSTOMER CARE: (+39) 045 995126 | [email protected] Search: Company. Find us;
  Identificazione della miscela: RASOBUILD ECO TOP FINO BIANCO Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione: Quantità Nome Numero di Identificazione Classificazione Numero di registrazione 20-24,9 % Cemento Portland CAS:65997-15-1 EC:266-043-4 Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335
  Rasobuild® Eco Top Fino se připravuje v čisté nádobě, do které se nejprve nalejí zhruba 3/4 potřebného množsví vody. Postupně přidávat přípravek Rasobuild® Eco Top Fino t do nádoby a pomocí spirálového míchače promíchávat hmotu zespoda směrem nahoru za nízkého počtu otáček (≈ 400/min)Poté přilévejte vodu, dokud nezískáte hmotu .
  ICMARKET – statybinės medžiagos
  Rasobuild ® Eco Top Fino Code: E620 2018/06 – FR LIGNE BÂTIMENT / Protection et décoration Produit de ragréage minéral éco-compatible, idéal dans le GreenBuilding. À émissions réduites de CO 2 et très faibles émissions de substances organiques
  127 views, 5 likes, 0 loves, 0 comments, 2 shares, Facebook Watch Videos from Cover Diffusion: Cover Diffusion è Rasobuild® Eco Top Fino, il rasante Return policy (edit with Customer reassurance module) Product Details
  Kerakover Eco Acrilex Flex Cores A Baldes 4 ℓ 320 ℓ 18,308 /ℓ 1. Kerakover Eco Acrilex Flex Cores B Baldes 4 ℓ 320 ℓ 17,854 /ℓ 1. 33644 Kerakover Eco Kompact Extrafino Branco Baldes 25 kg 825 kg 3,496 /kg 8021704336440.
  Strana: 1/7 Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, Článok 31 Dátum tlače: 26.10.2017 Číslo verzie 4 Revízia: 26.04.2017 46.0 * ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku – 1.1 Identifikátor produktu – Obchodný názov: RASOBUILD ECO TOP FINO BIANCO – Číslo artikla: K0278.013 – 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia
  Strana: 1/7 Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, Článok 31 Dátum tlače: 26.10.2017 Číslo verzie 4 Revízia: 26.04.2017 46.0 * ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku – 1.1 Identifikátor produktu – Obchodný názov: RASOBUILD ECO TOP FINO BIANCO – Číslo artikla: K0278.013 – 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia
  EN.IT.0099.003 DECLARATION OF PERFORMANCE No 0099 1. Unique identification code of the product-type: RASOBUILD ECO TOP FINO 2. Intended use/es: Repair products for concrete, used in buildings and civil engineering works 3. Manufacturer: Kerakoll S.p.A Via dell’Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia 4.
  Rasobuild® Eco Top Fino je vhodný pro vyhlazení a vyrovnání savých a nesavých povrchů při provádění konečných povrchových úprav s vysokou úrovní rozměrové stability a vynikající mechanickou odolností. Pro interiéry a exteriéry v bílém nebo šedém provedení. Rasobuild® Eco Top Fino VÝHODY VÝROBKU

1件の投稿を表示中 - 1 - 1件目 (全1件中)
返信先: Rasobuild top fino pdf
あなたの情報:
投稿日: 更新日:

Copyright© Match-ing! , 2023 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.